Үйлдвэрийн аялал

Туршилт

01Arrester туршилтын тоног төхөөрөмж

01Унтлагын өрөөний хүчдэлийн машин

01Arrester туршилтын тоног төхөөрөмж2

01
Хөгшрөлтийн тоног төхөөрөмж

01
Хатуулаг шалгагч

01
Босоо суналтын машин

01
Arrester туршилтын тоног төхөөрөмж

01
Бүх нийтийн суналтын машин

01
Утас шатаах хэрэгсэл

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

01

01

01

01

01

01

01

01

01

Бүхэл бүтэн

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01